BOŘISLAVKA CENTRUM
 

praha 6
bořislavka centrum
prestižní business
lokalita

BOŘISLAVKA CENTRUM se z hlediska širších vztahů nachází na výjimečném místě Prahy 6. Díky relativně vyšší nadmořské výšce, se zde na křižovatce ulic Evropská, Horoměřická a Liberijská nabízí výhledy na Pražský hrad a blízké centrum města. Nová stanice metra trasy A (Bořislavka) bude propojena podchodem s Bořisalvka centrem. Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí – piazzetta, s jedinečným výhledem na pražské panorama a více než 3000 m2 veřejných zelených ploch.

Architektonický ateliér AULÍK FIŠER ARCHITEKTI navrhl urbanistické schéma, které umožňuje nadstandardní veřejnou prostupnost zástavbou a nabízí tak řadu atraktivních veřejných prostor, které budou společně s budovami sloužit okolním rezidenčním čtvrtím jako obchodní 

a společenské centrum a firmám jako reprezentativní sídlo.

Bořislavka Office & Shopping centrum je prostřednictvím své mateřské společnosti KKCG RE hrdým sponzorem mezinárodního festivalu klasické hudby   International Music Festival - Dvořákova Praha

 
developer

KKCG REAL ESTATE a.s.

+420 225 010 513 / 575
info@kkcgrealestate.cz
www.kkcg.cz