<p><strong>International 2019-2020 Award Winner</strong><br />
BOŘISLAVKA Centrum</p>

International 2019-2020 Award Winner
BOŘISLAVKA Centrum

<p><strong>International 2019-2020 Award Winner</strong><br />
BOŘISLAVKA Centrum</p>

International 2019-2020 Award Winner
BOŘISLAVKA Centrum

<p><strong>International 2019-2020 Award Winner</strong><br />
BOŘISLAVKA Centrum</p>

International 2019-2020 Award Winner
BOŘISLAVKA Centrum

<p><strong>International 2019-2020 Award Winner</strong><br />
BOŘISLAVKA Centrum</p>

International 2019-2020 Award Winner
BOŘISLAVKA Centrum

Výjimečná architektura

Urbanistické schéma a architektura kancelářského a obchodního centra BOŘISLAVKA vzešly z mezinárodního architektonického workshopu, kterého se zúčastnilo deset renomovaných světových a českých ateliérů.

Vítězný návrh, který je dílem uznávaného pražského ateliéru AULÍK FIŠER ARCHITEKTI, umožňuje nadstandardní veřejnou prostupnost soukromým pozemkem o výměře 12 200 m2 a vytváří řadu atraktivních veřejných prostor, jež budou, společně s obchodní pasáží, přirozeným místem setkávání pro 100 000 obyvatel spádové oblasti.

Více než 24 000 m2 pronajímatelných kancelářských ploch třídy „A“ ve čtyřech kancelářských budovách, formovaných do nepravidelných přírodních krystalů, je zasazeno do kontinuální spodní části stavby s 9 000 m2 maloobchodních prostor včetně restaurací a kaváren, které plynule přecházejí do terasových zahrad a parkových ploch na úrovni Evropské ulice.

Čtyři krystaly kancelářských budov nabízejí úspěšným českým a nadnárodním firmám reprezentativní sídlo na prestižní adrese: Evropská třída, Praha 6.

Komunikační schéma

International 2019-2020 Award Winner
International 2019-2020 Award Winner

Bořislavka Centrum v mezinárodní soutěži International Property Awards 2019-2020 získalo prestižní sadu ocenění Best International Office Development, Best Mixed-use Architecture Europe, Best Office Development Europe, Best Mixed-use Architecture Czech Republic, Best Office Architecture Czech Republic, Best Mixed-use Development Czech Republic, Best Office Development Czech Republic.

Aulík Fišer Architekti
Aulík Fišer Architekti

Aulík Fišer architekti je známá pražská architektonická kancelář dlouhodobě se zabývající urbanismem a projektováním administrativních a rezidenčních budov. Oba majitelé kanceláře působí na architektonických vysokých školách jako pedagogové a jsou aktivní také v oborové profesní a kulturní sféře.

Vítězný projekt
Vítězný projekt

Projekt vítězného ateliéru aulík fišer architekti využívá komplikovanou geometrii pozemku a krystalickou formu jednotlivých objektů k propojení dvou zcela rozdílných prostředí – rušné Evropské třídy a obytné Kladenské ulice, jejíž úroveň se nachází o 7–14 m níže. Navržené urbanistické schéma umožňuje veřejnou prostupnost zástavbou v příčném i podélném směru.

Slovo architekta
Slovo architekta

„Do nepravidelné parcely klademe nepravidelné přírodní tvary – krystaly, které jsou zasazeny do spodní, kontinuální části stavby, která plynule přechází do parkových ploch ve východní části lokality. Nepravidelnost neznamená nahodilost, vnitřní struktura krystalu odpovídá jeho celkovému tvaru. Forma umožnuje reagovat na naprosto odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a zcela naplňuje striktní principy současné typologie.“